top of page

Niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Agnieszka Kęcel, dietetyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Kliniczny Agnieszka Kęcel (ul. 11 Listopada 192/17 58-301 Wałbrzych), tel. 506460576, adres e-mail: agnieszka.kecel@o2.pl

 2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług dietetycznych (porada dietetyczna, ułożenie indywidualnego jadłospisu).

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art.9 ust. 2 lit. A RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. RODO), obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także praw sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018r.- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania ww umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu tj. wykonanie umowy.

 6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez:

  • Okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy,

  • Okres, w którym przepisy nakazują Przechowywać Pani/Pana dane (np. ustawy podatkowe)

  • Okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku

bottom of page